انواع سند

1401/01/20
0 نظر

انواع سند

سند چیست؟ دلیل قانونی، مادی و معنوی تملک مالک نسبت به ملک محسوب می شود.

سند رسمی چیست؟ اسنادی که در اداره ثبت اسناد، املاک و دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامرین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.

1_ سند شش دانگ

سندی که به طور کامل به یک شخص متعلق باشد سند شش دانگ گویند. کلمه شش دانگ به معنای شش جهت جغرافیایی است (شمال، جنوب، شرق،غرب، بالا و پایین) کلمه بالا و پایین به زیر زمین و طبقات بالاتر اشاره دارد که نشان از مالکیت تام صاحب سند نسبت به ملک مربوطه می باشد.

2_سند تک برگ

سند تک برگ نوع جدیدتر از سند های قدیمی تر است که از سوی مراجع رسمی کشور مورد تایید قرارگرفته است. هر  سند تک برگ برای یک مالک صادر می گردد و اگر مالک ملک را به فروش برساند سند جدیدی برای صاحب جدید ملک به صورت کامپیوتری صادر و با رعایت نهایت ایمنی به دست مالک جدید می رسد. مزیت این سند در قبال سندهای قدیمی در درجه اول اصالت و در درجه دوم خوانا بودن، کروکی و اطلاعات دقیق تر از ساختمان و همچنین به علت تک برگ بودن نگهداری ساده تر می باشد.

3_سند منگوله دار

همانطور که از نام سند مشخص است سندی است که یک منگوله دارد. در واقع سند هایی هستند که با یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده اند. این پلمپ ها توسط اداره ثبت اسناد انجام می شود که صحت سند را تایید میکند و آن را به یک سند قابل اطمینان بدل می سازد. مالکیت اینگونه سند ها قطعی است و هیچ شبهه ای در ان ها وجود ندارد.

4_سند بنچاق

در زمان گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد وجود نداشت مردم برای توافق بین خودشان قراردادهایی را یاد داشت میکردند. این قرارداد ها برای تایید صحتشان به ان ها را نزد علما و افراد سر شناس که در بین مردم چهره قابل قبولی داشتند میبردند و به امضای این افراد می رسید.امروزه این اسناد مانند سابق رواج ندارد اما کماکان اعتبار ان ها پس از تایید صحت ان ها نزد مراجع قانونی پذیرفته است.

5_سند مشاع

کلمه مشاع به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی کاربرد دارد که یک ملک چند مالک داشته باشد یا بین چند شریک تقسیم شده باشد. سندهای مشاع هر یک از شرکا بخشی از یک ملک را صاحب می باشند و و هر یک سند رسمی در اختیار دارند. در واقع ملک مشاع ملکی است که چند نفر باهم شریک هستند. برای خرید و فروشاینگونه ملک ها بهتر است قبل از انجام هر کاری تحقیقات جامعی در این زمینه اجام شود.

6_سند مفروز

این واژه مقابل واژه مشاع قرار میگیرد. سند فردی که سهم خود را از یک زمین مشاع جدا کند و به صورت انفرادی سند دریافت کند. به این سند مفروز گفته می شود.

7_سند عرصه و اعیان

سند عرصه و اعیان بیشتر برای واجد های اپارتمانی کاربرد دارد. به سند زمین اپارتمان سند عرصه و به سند واحد های اپارتمان سند اعیان می گویند. میزان سهم هرکس برای سند عرصه بستگی به متراژ سند اعیان او دارد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که ملک برای .رثه باشد یا بخواهند ملک را تخریب و از نو بسازند.

8_سند ورثه ای

همانگونه که از اسم ورثه ای پیدا است سندی است که بعد از فوت مالک به وراث رسیده باشد.وارثان می توانند با تسلیم نمودن مدارک به اداره ثبت مربوطه به اندازه سهم الارث خود اقدام به دریافت سند کنند

9_سند وقفی

نوعی سند است که مالک ملک را وقف کرده و اداره اوقاف این ملک را به صورت اقساط 99 ساله به دیگران منتقل می کنند. این قضیه استثنایی است بر ماده 88 قانون مدنی در مورد مال وقف، که خرید و فروش ملک وقفی را مجاز ندانسته است. خریداران ملک اوقافی ملزم هستند تا مبلغ ناچیزی به عنوان قسط یا اجاره سالانه به اداره اوقاف بپردازند. این ملک فرقی با املاک شخصی ندارند چه بسا خرید ملک وقفی به دلیل ارزان تر بودن یک امتیاز محسوب می گردد.

10_سند المثنی

زمانی که سمد مالکیت به هر دلیلی مفقود شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای سند کند .

11_سند معارض

سندی که برای یک ملک مشخص با حد و حدود تعریف شده و با دو سند رسمی با نام و تاریخ متفاوت صادر شود اطلاق می گردد.

12_سند رهنی

سند رهنی چون در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد یک سند رسمی است و بهفردی که ملکش در گرو یا وثیقه بانک قرار میدهد راهن گویند.

13_سند وکالتی

سندی که مالک ملک خود را با یک وکالت نامه محضری به شخص دیگری واگذار کرده است و نام شخص بعنوان وکیل در سند ثبت می گردد.

13_سند شورایی

سندی که بعد از توافق و عقد قرارداد و قولنامه در کاغذ عادی یا چاپی در بنگاه مربوطه به تایید مهر و امضای شورای محجلی که ملک در انجا واقع شده است  انجام میگیرد.

14_سند صلح

سندی که برای پایان دادن به اختلاف حقوقی خاص و برای سازش و توافق طرفین به صورت قراردادی مکتوب می گردد و انواع مختلفی دارد.

15_سند تفکیکی

بر خلاف سند شش دانگ سندی است که هر قسمت در اختیار یک مالک است. قسمت های تقسیم شده این ملک هر کدام دارای یک سند می باشد، سندهایی که لز هم تفکیک دشه و اطلاعات صاحبان و مالکان هر قسمت را در بر میگیرد.هر کدام از سندهای موجود از نظر حقوقی کاملا معتبر بوده و قابل استناد هستند.

16_سند دستارمی

دستارمی نوعی مالکیت و تصرف بر روی زمین های کشاورزی در شمال است. در صده اخیر با توجه به رشد جمعیت و نیاز به محصولات کشاورزی در شمال کشور زمین های کشاورزی موجود جوابگوی نیاز مردم نبوده و به همین دلیل ملاکین و خوانین تصمیم به کسترش و اباد کردن زمین های باتلاقی، جنگل،تالاب و …. و تبدیل ان ها به زمین های مورد استفاده کشاورزی توسط رعیت ها و بومیان منطقه نموده و در ازای زحمات رعیت، حق کشت را تمام و کمال به  ان ها واگذار می کردند و این واگذاری به صورت دست نویس در برگه ای بعنوان سند دستارمی ثبت میگشت

17_ سند بنیادی(مصادره ای)

سندی کهسابقه مصادره توسط دادگاه انقلاب، بنیاد مستضعفان و … را داشته باشد.

18_سند 147

سندی که مالک با ارائه قولنامه های خود از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بهنام خود کرده اند.

اسنادی دیگری مانند سند ذمه ای، اجرای ثبت، انتقال اجرایی، طلق و … نیز وجود دارند.